Οροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την Shenzhen Coospo Technology Co., Ltd. και τις συνδεδεμένες εταιρείες της (συλλογικά, "Coospo") και για τους διάφορους ιστότοπους που παρέχονται από την Coospo, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπού μας στη διεύθυνση www.coospo.com και όλων των σχετικών τοποθεσιών συνδέεται με το www.coospo.com από την Coospo (συλλογικά, ο «Ιστότοπος»). Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω του Ιστότοπου, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου της Coospo. Εάν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις ή δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους Όρους, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.
Οι παρόντες Όροι προβλέπουν ότι όλες οι διαφορές μεταξύ εσάς και της Coospo θα επιλυθούν με ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ για να διεκδικήσετε ή να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, εκτός από θέματα που ενδέχεται να παραπεμφθούν σε δικαστήριο μικροδιαφορών. Τα δικαιώματά σας θα καθοριστούν από ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ και ΟΧΙ δικαστή ή ένορκο και οι αξιώσεις σας δεν μπορούν να ασκηθούν ως ομαδική αγωγή.

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους, δηλώνετε και μας εγγυάστε ότι: (α) είστε τουλάχιστον 16 ετών· (β) δεν έχετε προηγουμένως ανασταλεί ή αφαιρεθεί από τον Ιστότοπο. και (γ) η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο είναι σύμφωνη με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο για λογαριασμό μιας οντότητας, οργανισμού ή εταιρείας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε αυτόν τον οργανισμό με αυτούς τους Όρους και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους εκ μέρους αυτού του οργανισμού.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες του ιστότοπου, όπως όταν συμμετέχετε στο φόρουμ Coospo, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό Coospo. Όταν εγγράφεστε για έναν λογαριασμό Coospo, θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, όπως τη διεύθυνση email σας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ακριβείς και ότι θα τις διατηρείτε ακριβείς και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Κατά την εγγραφή σας, θα σας ζητηθεί να δώσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού Coospo και του κωδικού πρόσβασής σας και αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας Coospo."

3. ΨΩΝΙΑ; ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι αγορές αγαθών ή υπηρεσιών και συγκεκριμένες ενότητες του ιστότοπου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. όλοι οι πρόσθετοι όροι ενσωματώνονται σε αυτούς τους Όρους με αναφορά. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους αυτούς τους άλλους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων ότι έχετε επαρκή νόμιμη ηλικία για τη χρήση ορισμένων τμημάτων του ιστότοπου ή των υπηρεσιών. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε συγκρούσεις μεταξύ αυτών των Όρων και των όρων που αφορούν συγκεκριμένο τμήμα του ιστότοπου ή συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρεται από τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι οι τελευταίοι όροι θα ελέγχουν σε σχέση με τη χρήση αυτής της ενότητας του ιστότοπου ή αυτές τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ
4.1 Περιεχόμενο χρήστη Γενικά.
Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου, όπως το Coospo Forum, ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να ανεβάζουν περιεχόμενο στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων, κριτικών, φωτογραφιών, βίντεο, εικόνων, φακέλων, δεδομένων, κείμενο και άλλους τύπους έργων («Περιεχόμενο χρήστη») και να δημοσιεύει Περιεχόμενο Χρήστη στον Ιστότοπο. Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που μπορεί να κατέχετε στο Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε στον Ιστότοπο.

4.2 Παραχώρηση περιορισμένης άδειας στην Coospo.
Με τη δημοσίευση ή τη δημοσίευση Περιεχομένου Χρήστη, παραχωρείτε στην Coospo ένα παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, χωρίς δικαιώματα, πλήρως πληρωμένο δικαίωμα και άδεια (με δικαίωμα υποάδειας) για φιλοξενία, αποθήκευση , μεταφορά, εμφάνιση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, τροποποίηση με σκοπό τη μορφοποίηση για προβολή και διανομή του Περιεχομένου Χρήστη σας, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιεσδήποτε μορφές πολυμέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών πολυμέσων είναι τώρα γνωστά ή θα αναπτυχθούν στο εξής.

4.3 Παραχώρηση περιορισμένης άδειας σε άλλους χρήστες
Με τη δημοσίευση ή την κοινή χρήση Περιεχομένου Χρήστη με άλλους χρήστες του ιστότοπου, παραχωρείτε σε αυτούς τους χρήστες μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης αυτού του Περιεχομένου Χρήστη όπως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου .

4.4 Παραστάσεις και Εγγυήσεις Περιεχομένου Χρήστη.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη και τις συνέπειες της δημοσίευσης ή της δημοσίευσης Περιεχομένου Χρήστη. Με τη δημοσίευση ή τη δημοσίευση Περιεχομένου Χρήστη, βεβαιώνετε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
a). είστε ο δημιουργός και κάτοχος του Περιεχομένου Χρήστη ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις και άδειες για να εξουσιοδοτήσετε την Coospo και τους χρήστες του Ιστότοπου να χρησιμοποιούν και να διανέμουν το Περιεχόμενο Χρήστη σας όπως απαιτείται για την άσκηση των αδειών που παραχωρείτε σε αυτήν την ενότητα , με τον τρόπο που εξετάζεται από την Coospo, τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους·
b). Το Περιεχόμενο Χρήστη σας και η χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας, όπως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους, δεν: (i) παραβιάζει, παραβιάζει ή υπεξαιρεί οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού, ηθικής δικαίωμα, δικαίωμα ιδιωτικού απορρήτου, δικαίωμα δημοσιότητας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα· (ii) συκοφαντούν, δυσφημούν, συκοφαντούν ή εισβάλλουν στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, της δημοσιότητας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου· ή (iii) να αναγκάσει την Coospo να παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό.

4.5 Αποποίηση ευθυνών περιεχομένου χρήστη.
Η Coospo δεν έχει καμία υποχρέωση να επεξεργάζεται ή να ελέγχει το Περιεχόμενο Χρήστη που εσείς ή άλλοι χρήστες δημοσιεύετε ή δημοσιεύετε και δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη ή υπεύθυνη για το Περιεχόμενο Χρήστη. Ωστόσο, η Coospo μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να ελέγξει, να αφαιρέσει, να επεξεργαστεί ή να αποκλείσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που κατά την κρίση μας παραβιάζει αυτούς τους Όρους ή είναι άλλως απαράδεκτο. Κατανοείτε ότι κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο θα εκτεθείτε σε Περιεχόμενο Χρήστη από διάφορες πηγές και αναγνωρίζετε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη μπορεί να είναι ανακριβές, προσβλητικό, απρεπές ή απαράδεκτο. Συμφωνείτε να παραιτηθείτε και να παραιτεθείτε από οποιοδήποτε νόμιμο ή δίκαιο δικαίωμα ή ένδικο μέσο που έχετε ή μπορεί να έχετε κατά της Coospo σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη. Αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη. Εάν ειδοποιηθεί από έναν χρήστη ή κάτοχο περιεχομένου ότι το Περιεχόμενο χρήστη φέρεται να μην συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους, ενδέχεται να διερευνήσουμε τον ισχυρισμό και να αποφασίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια εάν θα αφαιρέσουμε το Περιεχόμενο χρήστη, κάτι που διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση . Για λόγους σαφήνειας, η Coospo δεν επιτρέπει δραστηριότητες που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα στον Ιστότοπο."

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Με τη χρήση του ιστότοπου και με τη σύναψη αυτών των Όρων, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η χρήση του ιστότοπου συμμορφώνεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά και κανονισμούς και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους. Για χρήστες που βρίσκονται στην Κίνα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους "Νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη φύλαξη κρατικών μυστικών", "Νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας", "Κανονισμοί για την προστασία της ασφάλειας συστημάτων πληροφοριών υπολογιστών Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας", " Κανονισμοί για την Προστασία Λογισμικού Υπολογιστών», «Απαιτήσεις Διαχείρισης Ιστότοπων Ηλεκτρονικού Δελτίου Διαδικτύου», «Διάταγμα Προστασίας Δικαιωμάτων Μετάδοσης Πληροφοριών» και άλλοι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί, η προσέγγιση εφαρμογής. Η Coospo διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει, να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση στο Περιεχόμενο Χρήστη κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών στην Κίνα. Η Coospo καλωσορίζει επίσης τους χρήστες να αναφέρουν οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Με τη χρήση του ιστότοπου συμφωνείτε να μην κάνετε.
6.1 Πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση οποιουδήποτε τοπικού, κρατικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου.

6.2 Διεξάγετε δραστηριότητες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για άλλους ή που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη της Coospo·

6.3 Παραβιάστε ή ενθαρρύνετε άλλους να παραβιάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης ή κατάχρησης οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή παραβίασης του δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου στην ιδιωτική ζωή·

64 Παρεμβολή σε λειτουργίες του ιστότοπου που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των εξής: (α) απενεργοποίησης ή παράκαμψης λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου. ή (β) αντίστροφη μηχανική ή άλλη προσπάθεια ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου εκτός από το βαθμό που η δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία,

6.5 Παρεμβολή στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στην απόλαυση οποιουδήποτε χρήστη από τον Ιστότοπο, μεταξύ άλλων με: (α) μεταφόρτωση ή με άλλο τρόπο διάδοση οποιουδήποτε ιού, διαφημιστικού λογισμικού, λογισμικού κατασκοπίας, τύπου worm ή άλλου κακόβουλου κώδικα. (β) κάνοντας οποιαδήποτε αυτόκλητη προσφορά ή διαφήμιση σε άλλο χρήστη του Ιστότοπου. (γ) προσπάθεια συλλογής προσωπικών πληροφοριών σχετικά με άλλο χρήστη ή τρίτο μέρος χωρίς συγκατάθεση· ή (δ) παρεμβολή ή διακοπή οποιουδήποτε δικτύου, εξοπλισμού ή διακομιστή που είναι συνδεδεμένος ή χρησιμοποιείται για την παροχή της Ιστοσελίδας, ή παραβίαση οποιουδήποτε κανονισμού, πολιτικής ή διαδικασίας οποιουδήποτε τέτοιου δικτύου, εξοπλισμού ή διακομιστή,

6.6 Εκτελέστε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα σε σχέση με την απόκτηση ή την πρόσβασή σας στους Ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένης της πλαστοπροσωπίας οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, της αξίωσης ψευδούς συσχέτισης, της πρόσβασης οποιουδήποτε άλλου λογαριασμού Coospo χωρίς άδεια ή της παραποίησης της ηλικίας ή της ημερομηνίας γέννησής σας.

6.7 Πώληση ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση της πρόσβασης που παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή οποιοδήποτε Υλικό (όπως ορίζεται στην Ενότητα 10) ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή δυνατότητα προβολής, πρόσβασης ή χρήσης οποιουδήποτε Υλικού.

6.8 Παράκαμψη οποιασδήποτε ασφάλειας ή άλλων χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας που έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος, συλλέγει ή εξορύσσει Περιεχόμενο Χρήστη από τον Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο πρόσβαση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο με τρόπο που δεν συνάδει με την ατομική ανθρώπινη χρήση.

6.9 Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομπότ, spambot, spider, crawler, scraper ή άλλο αυτοματοποιημένο μέσο ή διεπαφή που δεν παρέχεται από εμάς για πρόσβαση στον Ιστότοπο ή για εξαγωγή δεδομένων.

6.10 Χρησιμοποιήστε, εμφανίστε, αντικατοπτρίστε, πλαισιώστε ή χρησιμοποιήστε τεχνικές πλαισίωσης για να περικλείσετε τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο Χρήστη ή οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός εάν και αποκλειστικά στον βαθμό που η Coospo διαθέτει τα μέσα για την ενσωμάτωση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου ή του περιεχομένου χρήστη ;

6.11 Πρόσβαση, παραβίαση ή χρήση μη δημοσίων περιοχών της Ιστοσελίδας, των συστημάτων και υποδομής υπολογιστών της Coospo (και οποιασδήποτε από τις εταιρείες φιλοξενίας της) ή των τεχνικών συστημάτων παράδοσης των παρόχων της Coospo·

6.12 Πρόσβαση στον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο για παρενόχληση, κατάχρηση, καταδίωξη, απειλή, δυσφήμιση ή με άλλο τρόπο παραβίαση ή παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου μέρους.

6.13 Πουλήστε ή μεταβιβάστε με άλλον τρόπο την πρόσβαση που παρέχεται βάσει των παρόντων Όρων ή οποιοδήποτε Υλικό ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή δυνατότητα προβολής, πρόσβασης ή χρήσης οποιουδήποτε Υλικού,

6.14 Προσπαθήστε να κάνετε οποιαδήποτε από τις πράξεις που περιγράφονται σε αυτήν την Ενότητα 6 ή να βοηθήσετε ή να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε άτομο να εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις πράξεις που περιγράφονται σε αυτήν την Ενότητα 6."

7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων, η άδειά σας από εμάς για πρόσβαση στον Ιστότοπο θα τερματιστεί αυτόματα. Επιπλέον, η Coospo μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τερματίσει τον λογαριασμό σας στην Coospo ή να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Ιστοσελίδα ή τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Δεν θα έχουμε καμία απολύτως ευθύνη λόγω οποιασδήποτε αλλαγής στον Ιστότοπο ή οποιασδήποτε αναστολής ή τερματισμού της πρόσβασής σας ή της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση τερματισμού ή αναστολής του λογαριασμού σας ή του ιστότοπου, δεν θα έχετε πρόσβαση σε δεδομένα ή περιεχόμενο που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή περιέχονται με άλλο τρόπο στον Ιστότοπο, και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη να σας παρέχει πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα ή περιεχόμενο.Μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας coospo ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω σχολίων wwwcoospo.com ή στη διεύθυνση ec07@coospo.com.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ; ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
8.1 Πολιτική Απορρήτου
Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου της Coospo στη διεύθυνση www.coospo.compolicy για πληροφορίες που σχετίζονται με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων. Η Πολιτική Απορρήτου της Coospo ενσωματώνεται σε αυτήν την αναφορά σε αυτούς τους Όρους και αποτελεί μέρος αυτών.

8.2 Πρόσθετοι όροι
1.1 Η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο υπόκειται σε όλους τους πρόσθετους όρους, πολιτικές, κανόνες ή οδηγίες που ισχύουν για τον ιστότοπο (οι «Πρόσθετοι Όροι»), όπως οι Κανόνες του Φόρουμ Coospo ή το Κατάστημα Coospo Οροι πώλησης. Όλοι οι Πρόσθετοι Όροι ενσωματώνονται από αυτήν την αναφορά σε αυτούς τους Όρους και αποτελούν μέρος αυτών.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να αλλάξουμε αυτούς τους Όρους σε μελλοντική βάση ανά πάσα στιγμή. Ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους για αλλαγές. Οι τροποποιημένες εκδόσεις αυτών των Όρων ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στους Όρους, θα προσπαθήσουμε να σας παράσχουμε εύλογη ειδοποίηση προτού τεθούν σε ισχύ τέτοιες αλλαγές. Συνεχίζοντας την πρόσβαση στον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ενημερωμένους, τροποποιημένους ή τροποποιημένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους Όρους, πρέπει να διακόψετε αμέσως την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ή τη χρήση του. Διαφωνίες που προκύπτουν βάσει αυτών των Όρων θα επιλύονται σύμφωνα με την έκδοση αυτών των Όρων που ίσχυε τη στιγμή που προέκυψε η διαφορά.

10. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ; ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την Coospo. Οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η συλλογή, οι πληροφορίες, τα δεδομένα, ο κώδικας υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα ή του αντικειμενικού κώδικα), τα προϊόντα, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και όλα τα άλλα στοιχεία του ιστότοπου («Υλικά») που παρέχονται από την Coospo προστατεύονται από πνευματική προστασία ιδιοκτησία και άλλους νόμους. Όλα τα Υλικά που περιέχονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της Coospo και των τρίτων δικαιοπαρόχων της. Εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί ρητά από την Coospo, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των Υλικών. Η Coospo διατηρεί όλα τα δικαιώματα για τα Υλικά που δεν παρέχονται ρητά στους παρόντες Όρους."

11. ΣΧΟΛΙΑ
Εάν επιλέξετε να παρέχετε πληροφορίες ή προτάσεις σχετικά με προβλήματα ή προτεινόμενες τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στον Ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που διατίθενται από την Coospo ("Σχόλια"), τότε χορηγείτε στην Coospo απεριόριστη, διαρκές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό, πλήρως αμειβόμενο, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης το δικαίωμα εκμετάλλευσης τέτοιων σχολίων με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς υποχρέωση καταβολής πληρωμών σε εσάς για τέτοια εκμετάλλευση.

12. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Είστε υπεύθυνοι για την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο. Θα υπερασπιστείτε και θα αποζημιώσετε την Coospo και τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, συμβούλους, θυγατρικές, θυγατρικές και αντιπροσώπους της (μαζί, οι «Οντότητες Coospo») από και κατά κάθε αξίωση, ευθύνη, ζημία, απώλεια και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και κόστη που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με: (α) την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την εικαζόμενη χρήση του ιστότοπου· (β) η παραβίαση οποιουδήποτε μέρους αυτών των Όρων, οποιασδήποτε εκπροσώπησης, εγγύησης ή συμφωνίας που αναφέρεται στους παρόντες Όρους ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού· (γ) η παραβίαση από μέρους σας οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή δημοσιότητας, εμπιστευτικότητας, άλλης ιδιοκτησίας ή ιδιωτικού απορρήτου· ή (δ) οποιαδήποτε διαφορά ή ζήτημα μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος υπόκειται σε άλλη αποζημίωση από εσάς (χωρίς να περιορίσουμε τις υποχρεώσεις σας για αποζημίωση σε σχέση με αυτό το θέμα) και στην περίπτωση αυτή συμφωνείτε να συνεργαστείτε με υπεράσπιση αυτού του ισχυρισμού.

13. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΥΣΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΔΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ: (Α) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ; ΚΑΙ (Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ της Coospo ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΑΣΦΑΛΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ, ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΕΝΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΗ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΘΑΝΑΤΟ, ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ Ή ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΑΣ Αδυναμία ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, η Coospo ΔΕΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Coospo Βάσει της ΙΣΧΥΟΥ ΝΟΜΟΥ."

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ της Coospo ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΕΣΗ Ή ΤΙΜΩΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΤΥΠΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Ή ΤΙΜΩΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΛΛΗ ΑΛΛΗ, ΑΛΛΗ ΔΙΚΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Coospo Ή ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Coospo ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΣΤΕ, ΕΝΤΟΛΩΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ 100 $.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΙΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΚΑΘΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΖΑΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΚΑΘΕ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ.

15. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές σύγκρουσης νόμων. Εάν μια αγωγή ή δικαστική διαδικασία επιτρέπεται σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, τότε εσείς και η Coospo συμφωνείτε να υποβάλλεστε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών δικαστηρίων και των ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην κομητεία του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια για τους σκοπούς της επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς. Δεν δηλώνουμε ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε υλικό που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση στην τοποθεσία σας.

16.ΓΕΝΙΚΑ
Συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος θα θεωρείται ως παθητικός ιστότοπος που δεν δημιουργεί προσωπική δικαιοδοσία επί της Coospo, είτε ειδική είτε γενική, σε δικαιοδοσίες άλλες από την Καλιφόρνια. την πλήρη και αποκλειστική κατανόηση και συμφωνία μεταξύ εσάς και της Coospo σχετικά με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά παραπάνω, οι παρόντες Όροι μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με γραπτή συμφωνία που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους όλων των μερών αυτών των Όρων. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε αυτούς τους Όρους ή τα δικαιώματά σας βάσει αυτών των Όρων, εν όλω ή εν μέρει, βάσει νόμου ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Μπορούμε να εκχωρήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή συγκατάθεση. Η αποτυχία να απαιτήσουμε την εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης δεν θα επηρεάσει το δικαίωμά μας να απαιτήσουμε εκτέλεση οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά από αυτό, ούτε η παραίτησή μας από οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση αυτών των Όρων, ή οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων, θα είναι παραίτηση από οποιαδήποτε επακόλουθη παραβίαση ή αθέτηση υποχρεώσεων ή παραίτηση από την ίδια τη διάταξη. Η χρήση των κεφαλίδων ενοτήτων στους παρόντες Όρους είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν θα έχει καμία επίδραση στην ερμηνεία οποιασδήποτε διάταξης. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, το μη εκτελεστό μέρος θα τεθεί σε ισχύ στο μέγιστο δυνατό βαθμό και τα υπόλοιπα μέρη θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Μετά τον τερματισμό αυτών των Όρων, οι Ενότητες 3 έως 16, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και οποιεσδήποτε άλλες συνοδευτικές συμφωνίες, θα επιβιώσουν."

17. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, συναινείτε στη λήψη ορισμένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από εμάς, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Πολιτική Απορρήτου μας. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές ηλεκτρονικών επικοινωνιών μας. Συμφωνείτε ότι τυχόν ειδοποιήσεις, συμφωνίες, αποκαλύψεις ή άλλες επικοινωνίες που σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά θα ικανοποιούν τυχόν νομικές απαιτήσεις επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της γραπτής επικοινωνίας.

.